Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO Nederland

Bouwmeester Aannemersbedrijf werkt al jaren dagelijks aan belangrijke basisbehoeften van mensen zoals woningen, dagverblijven, bedrijfsruimten en zorginstellingen.

Naast deze belangrijke dagelijkse taak realiseren directie en medewerkers van Bouwmeester Aannemersbedrijf zich dat de wereld aan het veranderen is. Wij zien dat er steeds grotere uitdagingen ontstaan op het gebied van bouwen en verbouwen. Ook merken wij dit in onze eigen bedrijfsvoering. Met een groot aantal acties voor nu en de komende jaren, wil Bouwmeester bijdragen aan een schonere en betere toekomst. We zijn er namelijk van overtuigd dat effectief duurzaam ondernemen een win-winsituatie oplevert voor de onderneming, onze klanten en de maatschappij.

People planet prosperity

Omdat Bouwmeester ook in de toekomst wil fungeren als betrouwbare bouwpartner, hecht Bouwmeester grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit betekent dat wij naast het streven naar winst, ook rekening houden met het effect en gevolgen van onze activiteiten op het milieu. Ook hebben wij oog voor de werkomstandigheden van mensen binnen (en buiten!) ons bedrijf. Het doel is om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt namelijk dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Binnen Bouwmeester is MVO vertaald in concrete acties

FSC

Wij vinden een verantwoord bosbeheer erg belangrijk. Het FSC (Forest Stewardship Council) is een internationaal keurmerk met strenge eisen voor een duurzaam bosbeheer in de wereld. Indien mogelijk maken wij uitsluitend gebruik van FSC gecertificeerde producten, waardoor wij kunnen garanderen dat het hout uit verantwoord beheerde bossen komt. Bij de inkoop van goederen en diensten is dit een vast item bij onze onderhandelingen. 

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers werken in goede arbeidsomstandigheden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het behalen van het VCA-diploma en het uitvoeren van interne audits en kwaliteitscontroles volgens een vast schema. Elke medewerker wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd op kennis, kwaliteit en kunde. De bevindingen worden jaarlijks besproken tijdens een functioneringsgesprek en aan het eind van het jaar in een beoordelingsgesprek.

Wij steunen de CliniClowns door het verzamelen van gebruikte cartridges en toners. De opbrengst komt geheel ten goede van de CliniClowns. We zorgen er ook voor dat de cartridges en toners op de juiste manier worden afgevoerd. 

MVO

Verder hebben wij bijna alle materialen in opslag, omdat ons streven is te bevoorraden vanuit onze vestiging in Den Haag. Onze ervaring is dat het onze medewerkers meer tijd kost om materialen bij een leverancier vandaan te halen. Bij het bevoorraden van onze opslag is er altijd toezicht, waardoor medewerkers sneller hun werk kunnen hervatten. Materialen worden bij ons geordend opgeslagen, waardoor wij minder afval produceren van beschadigde producten. Door de centrale inkoop kunnen wij voordeliger inkopen en de scherpste prijs hanteren.

Bij Bouwmeester staat het op de juiste manier scheiden en afvoeren van het afval hoog in het vaandel. Wij zien er dan ook streng op toe dat zowel onze eigen medewerkers, als de onderaannemers welke door ons zijn ingeleend, zich aan de gemaakte afspraken houden.

Tenslotte hebben wij op het dak van ons bedrijf zonnepanelen geplaatst, waardoor we voor 75% in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien.