Sinds september 2018 zijn we werkzaam aan het Guldeland 31 in Wateringen. Hier wordt van een pand bestaande uit 3 etages, 9 huurappartementen gerealiseerd. We verwachten dat de woningen in het 4e kwartaal van 2019 worden opgeleverd.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het slopen van de dakkap en hier een extra etage opbouwen;
  • de gevels isoleren en afwerken met minerale strippen zodat het aanzicht hetzelfde is als in de bestaande situatie;
  • het vervangen van alle gevelkozijnen en voorzien van triple glas;
  • het isoleren van de begane grond vloer;
  • het maken van een nieuw trappenhuis aan de buitenkant van het pand;
  • de woningen geheel afwerken en voorzien van vloerafwerking;
  • de keukens voorzien van inbouwapparatuur;
  • aan de achterkant van het pand bergingen plaatsen voor de woningen.

Het pand is energieneutraal door gebruik te maken van zonnepanelen. Daarnaast voorziet een warmtepomp de woningen van warmte en warm tapwater, waardoor geen aardgas nodig is.

1903.Guldeland 31 1 1903.Guldeland 31 2 1903.Guldeland 31 3

In opdracht van Woonbron Projectbureau maken wij hier de inrichting van een kantoor in de casco plint van een bestaande woontoren aan de Maas. De werkzaamheden bestaan onder anderen uit het maken van een sparing in een stabiliteitsschijf van de toren erboven (constructieve uitdaging), het aanbrengen van elektrische installatie inclusief data, het aanbrengen waterinstallatie, warm terugwininstallatie en CV installatie. Het maken van indelingen met wanden van metal stud en glazen wanden/deuren. Woonbron is erg tevreden zodat we inmiddels ook de inrichting van de eerste etage gegund hebben gekregen.

Foto Uiterdijk 1 kl Foto Uiterdijk 3 kl Foto Uiterdijk 6 kl Foto Uiterdijk 2 kl 

Aan het pand van het Haags Werkbedrijf aan de Copernucislaan in Den Haag hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de voorgevel, de achtergevel en het dak. Wij hebben het kozijn en het raam vervangen, het geveltegelwerk venieuwd, houtrot hersteld en schilderwerk uitgevoerd.

Copernicuslaan foto 1 Copernicuslaan foto 3 Copernicuslaan foto 2

Als afsluiting van de werkzaamheden aan het kantoorpand aan de Stolkweg te Den Haag, hebben wij het torentje definitef geplaatst. Vakmanschap en gedreven medewerkers hebben dit mooie resultaat opgeleverd.

Torentje op dak 1 Torentje op dak 2 Torentje op dak  

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben wij renovatiewerkzaamheden verricht aan Stal Clingendael. Wij hebben het metselwerk hersteld, de gehele gevel venieuwd en de gevel gestuukt. Tevens hebben wij een nieuw dak geplaatst.

Achterzijde klein Voorzijde klein Zijkant klein

Wij zijn trots op het eindresultaat van de vervaardiging van het torentje ten behoeve van een kantoorpand aan de Stolkweg te Den Haag. Een leuke impressie!

Torentje vooraf kl Torentje in grondverf kl Torentje zink aanbrengen kl Torentje klaar klein

In vervolg op de opdracht tot het renoveren van het dak van dit kantoorpand, mogen wij ook het torentje vervangen. Hiervoor hebben wij gebruik moeten maken van een hoogwerker en was opperste concentratie van groot belang. Een zeer boeiende klus!

Foto 2 kl Foto 4 kl Foto 6 kl 

Via Solidus ABC hebben wij de opdracht gekregen voor het renoveren van het dak van dit kantoorpand. Op dit moment worden de leien, singels, de dakbedekking en het zink vernieuwd. Tevens verrichten wij diverse herstelwerkzaamheden vanwege houtrot aan lijsten, koepels en goten. Naar verwachting kunnen we dit werk volgende maand opleveren.

Stolkweg foto 1  Stolkweg foto 3 Stolkweg foto 4

In opdracht van de Gemeente Den Haag hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals, het aanbrengen van Ventistone latten, houtrot herstel, vervangen voegwerk, vernieuwen eiken getoogde deur en het renoveren van de wachthokjes. Het complete schilderwerk is uitgevoerd door Bouw Meesterschilders. Al het werk is in nauwe overeenstemming met de beheerders ingepland en uitgevoerd zodat de begrafenissen geen hinder van de werkzaamheden hebben gehad. Wij zijn er trots op dat dit project 0 opleverpunten had wat resulteert in een een tevreden opdrachtgever en beheerder.

IMG 0850-kl IMG 0851-kl IMG 0855-kl

 

 

Bouwmeester Aannemersbedrijf heeft in opdracht van Rijswijk Wonen Groot Onderhoud uitgevoerd aan 252 woningen in bewoonde toestand. In nauwe samenwerking met Rijswijk Wonen zijn de woningen vooraf digitaal in kaart gezet door een zogenaamde ‘warme opname’ . Aan de hand van deze opnames is er een planning gemaakt waarbij er voor de basiswerkzaamheden 3 dagen bij de bewoners binnen gewerkt moest worden in een tempo van 3 woningen per dag. Met enige trots kunnen wij melden dat we door een goede samenwerkingen en heldere communicatie voor alle woningen dit tempo precies volgens planning uit hebben kunnen voeren. Dit resulteert in een tevreden opdrachtgever en zeer tevreden bewonerscommissie en daar zijn wij weer tevreden mee. De binnenwerkzaamheden zijn afgerond, de buitenwerkzaamheden zullen in september 2016 opgeleverd worden.

Wij hebben diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals het toevoegen van een mechanische ventilatie, onderhoudsbeurt en herstellen tochtkering van de kunststof kozijnen, plaatsen van dubbel glas, douche-, toilet- en keukenrenovatie op urgentieniveau, buiten- en binnenschilderwerk, toevoegen van extra drainage en herstel van waterdichtheid goten.

IMG 0275-kl IMG 0285-kl IMG 0265-kl IMG 0254-kl

 

In opdracht van Johan de Witt Scholengroep hebben wij aan de Hooftskade 127 te Den Haag de praktijklokalen opnieuw ingedeeld. Een mooi en afwisslend project!

IMG 0902 klein IMG 0904 klein IMG 0908 klein IMG 0913 klein

 

In opdracht van Johan de Witt Scholengroep hebben wij aan de Hooftskade 127 te Den Haag de praktijklokalen opnieuw ingedeeld. Hiervoor hebben wij onder anderen  nieuwe wanden geplaatst, kleedhokjes en oefenhuisjes gemaakt en schilderwerk verricht.

IMG 0888 klein IMG 0893 klein IMG 0896 klein IMG 0899 klein

 

In een woning in Den Haag hebben wij de vloerbalken vervangen. In verband met houtrot die  is ontstaan in de houten vloerbalken. Een aanzienlijk werk daar de gehele woning moest worden voorzien van nieuwe vloerbalken waardoor de bewoners tijdelijk en ander onderkomen hebben gekregen. Tevens zijn de wanden vervangen en waar nodig voorzien van tegelwerk.

Trekweg 229-1 Trekweg 229-2 Trekweg 229-3

In opdracht van de VVE via K & C Management hebben wij de entreepui aangepast. Wij hebben hier postbussen in de pui ingebracht, intercom en huistelefoons/videofoons geplaatst , deuren aangepast, toegang aangepast met een sleutelschakelaar en schilderwerk verricht.

 

Foto entreepui

In het kader van de WMO hebben wij in een woning een elektrische lift geplaatst. Een omvangrijke opdracht daar het nodig was om een groot gat te creëeren in de vloer van de eerste etage. Middels deze constructie is het mogelijk om zelfstandig met een rolstoel van de begane grond naar de eerste verdieping te komen. Dit vergroot de zelfstandigheid van de bewoner aanzienlijk. Een mooi en dankbaar project!

Foto lift dicht  Foto lift omhoog Foto lift 1e etage

 

De klokken en hangconstructies zijn terug uit de fabriek en worden op dit moment teruggehangen. De eikenhouten luiken, welke zijn vervaardigd in onze eigen werkplaats,  worden ook geplaatst. Alles wordt gereed gemaakt voor de laatste fase waarin onder anderen de steigers zullen worden weggehaald.
Wij zijn trots op dit vakwerk!!

Foto klokken klein Foto hangende klok klein Foto luiken geplaatst klein

In opdracht van Rijswijk Wonen zijn wij begin deze maand gestart met herstel, onderhoud en verbetering van 252 woningen in het Havenkwartier in Rijswijk.
Werkzaamheden die we uitvoeren zijn het toevoegen van mechanische ventilatie in de woningen,  onderhoud aan de kunststof kozijnen, schilderwerk van
de buitengevel, portieken en bergingsgangen en het plaatsen van HR++ glas.

RW onderhoud 252 woningen kl

In opdracht van Florence hebben wij de verbouwing van de 1e etage van verzorgingtehuis Guldenhuis aan de Steenhouwersgaarde 1 in Den Haag gerealiseerd. In ca. 8 weken hebben wij de ergo- en fysiotherapieruimte verbouwd met een fris en overzichtelijk resultaat.

Guldenhuis foto 1 Guldenhuis foto 2 Guldenhuis foto 3

De werkzaamheden aan de Grote Kerk in Den Haag zijn in volle gang. De stalen ophangconstructie en alle klokken zijn inmiddels, onder grote publieke belangstelling, gedemonteerd en uitgehesen. De stalen constructie wordt momenteel opnieuw gedimensioneerd en gemaakt. Naar verwachting zullen de klokken en nieuwe ophangconstructie eind maart 2016 weer gemonteerd worden in de kerk.

Riviervismarkt foto 13-1 Riviervismarkt foto 15

Riviervismarkt foto 18 Riviervismarkt foto 19

 

In  het kader van de WMO zijn wij gestart met de werkzaamheden teneinde een aanbouw te realiseren.
De palen zijn geheid, de fundering is gestort en het balkon is gesloopt. Momenteel worden de wanden gemaakt.
 

De la Reyweg 1 klein De la Reyweg 2 klein

 

 

In opdracht van de Stichting XTRA hebben wij het wijksteunpunt aan de 2e Braamstraat 6 in Den Haag verbouwd naar participatieruimte. Dit project hebben wij in ca. 6 weken gerealiseerd.

De werkzaamheden bestonden oa. uit het slopen van de bestaande kantoorinrichting en rolluik, het vernieuwen van de plafonds en het aanpassen van de brandscheidingen/installatie. Tevens het aanleggen van databekabeling t.b.v. computerwerkplekken, het vernieuwen van de vloer en het vernieuwen van de spreekkamers d.m.v. glazen wanden. Uiteraard mag het schilderwerk en een goede afwerking niet ontbreken.

2e Braamstraat 4 klein 2e Braamstraat 11 klein 2e Braamstraat 14 klein

 

In opdracht van de gemeente Den Haag zijn wij gestart met de restauratie en het schilderwerk van het Carillon van de Grote Kerk aan de Riviervismarkt in Den Haag.

 

Foto 1 Grote kerk Foto 3 Grote kerk Foto 5 Grote kerk

Na aanbesteding hebben wij de opdracht gekregen voor het verbouwen van één vleugel van de oude technische school aan de Meppelweg 341 in Den Haag.
In opdracht van Gemeente Den Haag moeten we hier voor de aanvang van het nieuwe schooljaar de school weer gebruiksklaar maken voor een basisschool voor een periode van ten minste 3 jaar. Gezien de korte bouwtijd zijn we per omgaande begonnen met de werkzaamheden welke grofweg bestaan uit:

- inventariseren en aanpassen van alle elektrische installaties en alle klimaat technische installaties
- inventariseren en vervangen alle sanitaire ruimtes
- schilderwerk en vervangen plafond
-
creëren van 2 nieuwe toiletruimtes met elk 7 kindertoiletten

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

 

In opdracht van Solidus ABC hebben wij diverse houtrotreparaties en schilderwerk aan de buitengevel uitgevoerd. Deze werkzaamheden aan dit fraaie herenpand hebben wij binnen 4 weken gerealiseerd.

Foto Stolkweg 3 Foto Stolkweg 1

Foto Stolkweg 6 Foto Stolkweg 7

In opdracht van Gemeente Den Haag (Centrale Vastgoedorganisatie) zijn in de laatste maanden van 2014 dakwerkzaamheden uitgevoerd aan de Burgermeester Patijnlaan 61. Het asbesthoudend dakbeschot is vervangen door nieuw beschot. Tevens is het dak geïsoleerd en is de oude dakpanbedekking teruggeplaatst.

IMG 3185 IMG 3186 20141211 155757 20141211 155748