Mooi nieuws!!
Woensdag 6 september jl. is door John Bouwmeester en Patrick Blom (afdelingshoofd Facilitaire Zaken van de gemeente Leidschendam-Voorburg) de overeenkomst Bouwkundig klachten en storingsonderhoud getekend. De overeenkomst is voor circa 75 gemeentelijke gebouwen en heeft een looptijd van 4 jaar ingaande 1 juli 2017. De gemeente heeft aangegeven blij te zijn met een vertrouwde onderhoudspartij en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

170908.Foto John met Patrick BlomGem. LVklein