mvo05

Bouwmeester Aannemersbedrijf werkt al jaren dagelijks aan belangrijke basisbehoeften van mensen zoals woningen, dagverblijven, bedrijfsruimten en zorginstellingen.

Naast deze belangrijke dagelijkse taak realiseren directie en medewerkers van Bouwmeester Aannemersbedrijf zich terdege dat de wereld aan het veranderen is. Wij zien dat dit grote uitdagingen biedt op het gebied van bouwen en verbouwen en onze eigen bedrijfsvoering. Voor Bouwmeester  is dit de aanleiding voor het nemen van een groot aantal acties voor nu en de komende jaren. Hiermee wil ook Bouwmeester bijdragen aan een schonere, betere toekomst. We zijn er namelijk van overtuigd dat effectief duurzaam ondernemen een win-win situatie oplevert voor de onderneming, onze klanten en de maatschappij.


mvo04

Omdat Bouwmeester ook in de toekomst wil fungeren als betrouwbare bouwpartner, hecht Bouwmeester grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat wij naast het streven naar winst (zie afbeelding: profit/prosperity) ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (zie afbeelding: planet) en dat wij oog hebben voor de gevolgen en werkomstandigheden van mensen binnen en buiten (!) ons eigen bedrijf (zie afbeelding: people). Het gaat er hierbij om, een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt namelijk dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Binnen Bouwmeester is  MVO vertaald in concrete acties:

mvo03Wij maken uitsluitend gebruik van FSC-producten voor zover deze voorhanden zijn en leverbaar. Bij de inkoop van goederen en diensten is dit een vast item bij onze onderhandelingen.

Wij zorgen  voor goede arbeidsomstandigheden voor onze werknemers. Hierbij kunt u bijv.  denken aan de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen, het behalen van het VCA diploma en wij voeren interne audits en kwaliteitscontroles uit volgens een vast schema. Elke medewerker wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd op kennis, kwaliteit en kunde. Deze formulieren worden jaarlijks besproken tijdens een functioneringsgesprek en aan het eind van het jaar in een beoordelingsgesprek.

Wij steunen o.a. de CliniClowns. D.m.v. het verzamelen van gebruikte cartridges en toners waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van de CliniClowns steunen we niet alleen hen, maar zorgen we er ook voor dat deze cartridges en toners op de juiste manier worden afgevoerd.

Verder hebben wij bijna alle materialen in opslag omdat ons streven is te bevoorraden vanuit onze vestiging in Den Haag. De ervaring heeft geleerd dat het halen bij een leverancier meer tijd kost voor onze medewerkers. Bij bevoorraden vanaf onze opslag is er altijd toezicht waardoor medewerkers eerder weer met hun werk kunnen starten. Ook kunnen we  voordeliger inkopen omdat materialen geordend worden opgeslagen waardoor er minder afval van beschadigde producten is en door de centrale inkoop kunnen we de scherpste prijs bedingen.

Bouwmeester heeft het op de juiste manier scheiden en afvoeren van afval ook hoog in het vaandel staan. Wij zien er dan ook streng op toe dat zowel  onze eigen medewerkers als de onderaannemers welke door ons zijn ingeleend zich aan de gemaakte afspraken houden.

mvo01

 Tenslotte hebben wij op het dak van ons bedrijf zonnepanelen geplaatst, waardoor we voor 75% in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien.